Hikvision AcuSense

Hikvision AcuSense

AcuSense je technológia spoločnosti Hikvision na filtrovanie falošných poplachov na báze prepracovaného algoritmu Deep Learning.

AcuSense rozpozná ľudí a vozidlá

AcuSense je technológia určená pre inteligentné udalosti ako napr. detekcia prekročenia čiary a detekcia narušenia v oblasti. AcuSense je založené na prepracovanom algoritme Deep Learning, ktorý sa podobá na proces učenia ľudského mozgu. Najväčšia výhoda algoritmov Deep Learning je porovnateľná presnosť rozpoznania vzorov počítača s človekom. AcuSense rozpozná človeka a vozidlo s úspešnosťou okolo 90%, čo v praxi znamená, že dokáže odfiltrovať cca 90% falošných poplachov vyvolaných inými vplyvmi - dažďom, padajúcim lístím, domácimi zvieratami.

Zmysel AcuSense

Kamerový systém Vás priamo upozorní priloženým videom pri narušení stráženého priestoru. Takéto riešenie oceníte najmä pri pobyte mimo domu alebo vo firme mimo pracovného času. Nastavením minútového týždenného kalendára priamo v aplikácií Hik-Connect dosiahnete upozorňovanie video notifikáciami iba vo Vami nastavenom čase.

Riešenia AcuSense

V ponuke máme IP kamery s AcuSense alebo videorekordéry s AcuSense.
Možnosti filtrovania falošných poplachov:

  • AcuSense IP kamery + klasický NVR videorekordér
  • bežné IP kamery + AcuSense NVR videorekordér