Inteligentná analýza v IP kamerách

Inteligentná analýza v IP kamerách

Profesionálne IP kamery sú vybavené inteligentnými udalosťami, ktoré vyvolajú poplach a priamo upozornia používateľa zaslaním videa.

Základné udalosti v IP kamerách

Medzi základné udalosti IP kamier zaraďujeme pohybovú detekciu, sabotáž videa, stratu videa, chybu nahrávania, zaplnenie pamäte, chybu siete, konflikt IP adresy a ilegálne prihlásenie. IP kamera na základe týchto udalostí dokáže upozorniť používateľa.

Pohybová detekcia

Na základe pohybovej detekcie dokáže IP kamera nahrávať video iba pri pohybe. Pri tomto nastavení sa výrazne šetrí miesto na pamäťovej karte v kamere alebo na HDD v rekordéri. Výhodu tohto nastavenia pocítite pri prezeraní záznamu za účelom vyhľadania spornej udalosti. Záznam pri pohybe je výrazne kratší ako trvalý záznam. Pohybová detekcia je z nášho pohľadu základná udalosť, ktorá je vhodná pre nastavenie záznamu pri pohybe avšak menej vhodná pre súčasné nastavenie notifikácií na smartfón. Na to sú vhodnejšie inteligentné udalosti.

Inteligentné udalosti v IP kamerách

Medzi inteligentné udalosti IP kamier patria prekročenie čiary, narušenie oblasti, detekcia vstupu do regiónu, detekcia výstupu z regiónu, zmiznutie objektu, detekcia zabudnutej batožiny, detekcia zmeny scény a rozpoznávanie tváre. Niektoré inteligentné udalosti dokážu výrazne eliminovať množstvo falošných videopoplachov upozorňujúcich používateľa. Mnohí naši zákazníci s predchádzajúcou skúsenosťou s celodenným vyhľadávaním záznamu boli pozitívne prekvapení výsledným nastavením nami dodaného kamerového systému.

Nastavovanie narušenia oblasti v programe iVMS-4200
Nastavovanie narušenia oblasti v programe iVMS-4200

Notifikácie a kalendár

Pre nastavenie notifikácií je priamo v mobilnej aplikácií Hik-Connect k dispozícií minútový denný kalendár na celý týždeň, v ktorom sa dá každý deň nastaviť iný časový plán pre upozorňovanie videopoplachmi. Notifikácie možno jednoducho vypnúť a zapnúť. Časový filter upozorňovania rieši kalendár.