EZTools - PC softvér pre sieťovú správu Uniview zariadení

EZTools - PC softvér pre sieťovú správu Uniview zariadení

EZTools je softvér pre sieťovú správu Uniview NVR a IPC. Budeme sa venovať verzii EZTools 2.0

Hlavné funkcie EZTools 2.0

EZTools 2.0
  1. Nastavenie sieťových parametrov IPC / NVR
  2. Nastavenie obrazových parametrov a kódovania videa
  3. Aktualizácia FW
  4. Priradenie IP kamier k NVR
  5. Výpočet kapacity HDD pre NVR

1. Nastavenie sieťových parametrov

Uniview zariadenia majú prístupové od výroby rovnaké heslo a aktivovaný DHCP klient. DHCP klient si od DHCP servera siete (ten sa nachádza v routri) automaticky preberá IP adresu. Prostredníctvom EZTools uvidíte na ktorej IP adrese daná Uniview IP kamera / videorekordér aktuálne v rámci LAN funguje. DHCP klient v IPC / NVR po prihlásení možno vypnúť a zariadeniu možno prideliť statickú IP adresu v pracovnom rozsahu siete na ktorej má zariadenie od tohto momentu fungovať. Pri následnom vstupe do zariadenia prostredníctvom webového prehliadača Vás po prvom prihlásení zariadenie kvôli bezpečnosti prinúti výrobné heslo zmeniť.

2. Nastavenie obrazových parametrov a kódovania videa

Priamo v EZTools 2.0 je možnosť zmeny základných obrazových parametrov a kódovania videa pre IPC a NVR.

3. Aktualizácia FW zariadení

Výhodou je, že zariadenie Uniview netreba aktivovať a v s heslom od výroby možno aktualizovať firmvér. FW možno aktualizovať aj hromadne s 1 heslom od výroby stačí len zakliknúť v ktorých zariadeniach chceme FW aktualizovať a aktualizácie prebehnú automaticky po priložení aktualizačného balíka. Keďže nie je potrebný vstup do zariadení a zmena hesla nie je potrebný ani následný reset zariadení na neaktivované zariadenia.

4. Priradenie IP kamier k NVR

Po prihlásení a nastavení pevných IP adries možno IP kamery jednoducho pridať k NVR a potom sa jednoducho všetko nastaví vo webovom prehliadači v rámci NVR s už priradenými kamerami. Tie možno priradiť k NVR aj klasickou cestou cez webový prehliadač.

5. Výpočet kapacity HDD pre NVR

Kapacitu HDD možno vypočítať priamo v EZTools 2.0 kde možno nastaviť počet kanálov, rozlíšenie, kódovanie videa, fps...