Obnova hesla pre Uniview zariadenie cez EZCloud

Obnova hesla pre Uniview zariadenie cez EZCloud

Návod na jednoduchú obnovu hesla Uniview zariadenia. Pre možnosť obnovy hesla nasledovným spôsobom doporučujeme vždy registrovať IPC a NVR Uniview do Vášho účtu EZCloud.

Prihlásenie a otvorenie tabuľky pre obnovu hesla

Prihláste sa v službe EZCloud na webovej stránke https://en.ezcloud.uniview.com

Admin heslo sa obnovuje v "device management/ my cloud devices" (dostupné po prihlásení do EZCloud)

Obnovu hesla je potrebné otvoriť tlačidlom "Retrieve password" (ikonka kľúčika) pre konkrétne zariadenie ktorého administrátorské heslo potrebujete obnoviť.

Tabuľka pre obnovenie hesla Uniview zariadenia

Tabuľka pre obnovu hesla

1. Získajte overovací kód pomocou tlačidla "Acquire". Na Váš e-mail bude odoslatý verifikačný (overovací) kód ktorý je potrebné zadať do kolónky "Verification code"

2. Vložte verifikačný kód  ktorý bol zaslaný do Vašej mailovej schránky

3. Vygenerujte nové heslo do zariadenia stlačením tlačidla "Generate".

4. Dočasné vygenerované admin heslo sa objaví v riadku "Temporary Password"

Zmena hesla vo webovom rozhraní NVR / IPC

1. Prihláste sa do zariadenia Uniview s dočasne vygenerovaným heslom.

2. Zmeňte dočasné heslo na nové. Rovnako ako keď sa 1.x prihlasujete do zariadenia s heslom od výroby Vás aj teraz Uniview zariadenie automaticky vyzve na zmenu dočasného hesla.